Madeleine & Rebecka


Datum: feb 2008
Plats: studio
Modell:
Madeleine (första bilderna)
Rebecka (sista bilderna)

2 nya modeller som stälde upp i Daniels studio. De första bilderna hade inte en ljussättning som jag var nöjd med. Det var inte förrän i slutet, efter jag "snott" en stor bouncer från den andra gruppens uppsättning, som ljuset blev bra.

Copyright © 2008 Peter Milevi   |   Alla rättigheter reserverade   |   mail: